Privacy verklaring
________________________________________
Privacy verklaring Schoonheidssalon Beyoutiful’

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Schoonheidssalon Beyoutiful verwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt van Schoonheidssalon Beyoutiful of om andere reden persoonsgegevens aan Schoonheidssalon Beyoutiful’ verstrekt door het invullen van het contact formulier, te bellen, te mailen of op andere wijze contact te leggen met Schoonheidssalon ‘Yvon’, geeft u uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Geadviseerd wordt om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren in uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

Schoonheidssalon Beyoutiful

De salon is bereikbaar via:
telefoon: 06-27 32 67 46
of email: info@salon-beyoutiful.nl

2. Welke gegevens verwerkt Schoonheidssalon Beyoutiful met welk doel

2.1. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

a) Voor- en achternaam, geboortedatum
b) Adresgegevens
c) Telefoonnummer en emailadres
d) Intakeformulier met huiddiagnose en eventuele gezondheidsgegevens
e) Productgebruik van gegeven behandeling
f) Het afhandelen van uw betaling

2.2. Schoonheidssalon ‘Yvon’ verwerkt de in sub 2.1. genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) Uw naam, adres en telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor:

* contact over te maken afspraken en de annulering van afspraken
* het versturen van uitnodigingen en informatie over de diensten van Schoonheidssalon Beyoutiful
* het reageren op uw bestelling, (aan)vraag en/of boeking

b) Uw gezondheidsgegevens en huiddiagnose worden gebruikt om deze in de voortgang van de behandelingen en eventuele huidafwijkingen te monitoren i.v.m contra- indicaties bij diverse behandelingen.

c) De informatie over productgebruik van de gegeven behandeling wordt gebruikt om bij eventuele huidreacties na te gaan voor welk product er een overgevoeligheid bestaat.

d) Schoonheidssalon Beyoutiful is wettelijk verplicht om haar financiële gegevens te overhandigen aan de Belastingdienst.

e) Schoonheidssalon Beyoutiful heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Er kan echter niet gecontroleerd worden of een bezoeker ouder is dan 16 jaar.
Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Bij het bezoek aan de salon door een minderjarige wordt er toestemming gevraagd aan ouders/ verzorgers over het verwerken van persoonlijke gegevens van de minderjarige.

2.3. E-mail berichtgeving:

Schoonheidssalon Beyoutiful gebruikt uw naam en e-mailadres om informatie toe te sturen over activiteiten en diensten van Schoonheidssalon Beyoutiful

Afmelding voor deze mailing is ten alle tijde mogelijk door het sturen van een email naar: info@salon-beyoutiful.nl

2.4. Informatie verstrekking aan derden:

Schoonheidssalon Beyoutiful verkoopt haar gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

3. Niet- persoonlijke informatie

a. Wanneer u de website bezoekt, wordt er automatisch anonieme of geaggregeerde gegevens verzameld van niet- persoonlijke aard.
(bv. het type computerbesturingssysteem, het type internetbrowser, het aantal bezoeken en gemiddelde tijd die u er doorbracht, de pagina’s die u heeft bekeken.)
Deze anonieme gegevens worden gebruikt om de inhoud en gebruik van de website te analyseren, te verbeteren en te optimaliseren.

b. Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te promoten of delen op sociale netwerken Facebook, Google + en Instagram.
Deze knoppen worden gerealiseerd met een code AddThis.com, die een cookie plaatst.
Leest u de Privacy verklaring van Google +, Facebook en Instagram wat zij met uw persoonsgegevens doen, die zij met deze code verwerken.

4. Gebruik van uw persoonlijke informatie die naar andere websites wordt verzonden

Schoonheidssalon Beyoutiful is niet verantwoordelijk voor de privacy verklaringen van andere websites, noch voor de uitvoering van dat beleid, zelfs niet als
u op de website van Schoonheidssalon Beyoutiful terecht kwam via de website van een derde.

5. Bewaartermijnen

Schoonheidssalon Beyoutiful verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen.

Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

6. Beveiligingsmaatregelen

6.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Schoonheidssalon Beyoutiful passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om
misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

7. Inzagerecht

7.1. Via de eigenaresse van Schoonheidssalon Beyoutiful kunt u mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) een schriftelijk, gedateerde en ondertekend verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

7.2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u contact opnemen met de eigenaresse van Schoonheidssalon Beyoutiful.

7.3. Eventuele vragen en/ of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen met de eigenaresse van Schoonheidssalon Beyoutiful.

8. Wijzigingen

Schoonheidssalon Beyoutiful behoudt zich het recht om deze Privacy verklaring ten alle tijden en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Elke wijziging wordt via de website bekend gemaakt. Geadviseerd wordt om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.